Abuse to Bitcoin address
3248wZKUVMv1tFZ9C2bQdUWhK4VXaR8SNq

Ransomware

Abuser: I don’t know

I seen this bitcoin address in my Bitcoin abuse who is this

United States flag United States, 2021-05-02 20:42:35